Frequently asked questions 專欄文

STRAFFERET


Kontoret har en betydelig ekspertise inden for klassisk strafferet. Advokat Michael Steffensen har i mere end 30 år beskæftiget sig hermed; primært som beskikket forsvarer. Michael Steffensen har behandlet straffesager om overtrædelse af straffeloven, herunder sager om manddrab, sager om alvorlig narkotikakriminalitet samt om terrorisme; men også straffesager om overtrædelse at speciallovgivningen herunder blandt andet selskabsloven, sager om overtrædelse af skatte- og momslovgivningen, lov om skibes sikkerhed, færdselslovgivningen samt våbenloven. Michael Steffensen lægger i forbindelse med behandlingen af straffesager betydelig vægt på diskretion. Det er væsentligt, at en klient ikke i forbindelse med behandlingen af en straffesag ”udstilles i offentligheden”.
ARVERET


Advokatfirmaet beskæftiger sig med arveret, herunder med udfærdigelse af testamenter. Denne rådgivning sker ofte i forbindelse med selskabsejeres eller andre arveladeres ønske om at foretage et generationsskifte. Advokat Michael Steffensen har på det juridisk teoretiske plan også beskæftiget sig med arveret. Kontoret har endvidere ekspertise i førelse af retssager vedrørende arveretlige tvister, herunder om omstødelse af gavedispositioner samt misbrug af et dødsbos midler.
DØDSBOBEHANDLING


Advokat Michael Steffensen varetager alle opgaver i forbindelse med dødsboskifte. Han er bobestyrer ved Retten på Frederiksberg hvor han behandler offentligt skiftede dødsboer. Han er endvidere også i et væsentligt omfang rådgiver for privat skiftende arvinger. Herudover bistår Michael Steffensen arvinger i mere komplicerede dødsboer som arvingsrepræsentant. Kontoret har fire juridiske assistenter, der i et betydeligt omfang – og i overensstemmelse med dødsboskiftelovens forudsætninger - forestår den praktiske del af dødsbobehandlingen.
SELSKABSRET


Advokatfirmaet rådgiver om grundlæggende selskabsret fx i forbindelse med etablering af selskaber. Herudover rådgiver vi om gennemførelse af generationsskifter og virksomhedsomdannelse. Advokat Michael Steffensen er medlem af flere selskabers bestyrelser.
ERHVERVSSTRAFFERET


Advokat Michael Steffensen har i et betydeligt omfang – ud over den almindelige strafferet – beskæftiget sig med erhvervslivets kriminalitet, både i relation til overtrædelser af straffeloven samt i relation til overtrædelser af særlovgivningen. Han har været forsvarer i omfattende og komplekse straffesager om økonomisk kriminalitet herunder C & G-banksagen, i straffesagen om Nordisk Fjer A/S samt i de senere år i større sager om såkaldte momskarruseller samt hvidvasksager.
FONDSRET


Michael Steffensen medlem af flere fondsbestyrelser, herunder blandt andet Harby Fonden, der er en af Danmarks største musikfonde. Kontoret forestår ligeledes administrationen af flere fonde. Fondssekretær er Susanne Falk.

ENERGEAR

All Products

Support

ENERGEAR CO., LTD.

address : 9F., No. 10, Sec. 2, Shuangshih Rd.,

Banciao Dist., New Taipei City 220, Taiwan

Tel : +886 2 22508996

Copyright © 2019 ENERGEAR All rights reserved.